Tarcze do asfaltu: - tarcze do asfaltu lanego, - tarcze do asfaltu mineralno - piaskowego, - tarcze do asfaltobetonu

TARCZE DIAMENTOWE DO ASFALTU - aby tarcze dobrze wycinały, przecinały, cieły asfalt muszą posiadać specjalnie dobrane spoiwo, które gwarantuje długą żywotność tarczy przeznaczonej do asfaltu. Należy pamiętać, aby dobrać w pierwszej kolejności tarczę diamentową do odpowiedniego rodzaju asfaltu.

1. Tarcza diamentowa do asfaltu - cechy

Każda diamentowa tarcza do cięcia jest zbudowana podobnie i posiada podstawowe składniki:

Tarcza diamentowa budowa: korpus i segmenty

Rys. nr 1. Tarcza - składa się z korpusu i segmentów

 • korpus (dysk) tarczy diamentowej - wykonany jest ze stali lub metali lekkich - musi być precyzyjny i sztywny, nie może się odkształcać podczas pracy, na nim osadzone jest ostrze diamentowe w postaci segmentów (ważny jest sposób łączenia segmentów z korpusem)
 • otwór mocujący tarczy diamentowej - otwór przeznaczony do szybkiego montażu tarczy w maszynie wycinającej (piły tarczowe, przecinarki ręczne, przecinarki stołowe, przecinarki drogowe, maszyny tnące)
 • segment diamentowy (ostrze tarczy) - warstwa diamentowa się z precyzyjnie dobranych ziaren diamentowych zatopionych w proszkach metalicznych nazywanych spoiwem. Warstwa diamentowa może być ciągła na całym obwodzie dysku lub w postaci segmentów, odcinków. Warstwa diamentowa może być przylutowane, lub profesjonalnie spawana laserem.
 • szczeliny na obwodzie korpusu diamentowej tarczy - szczeliny i nacięcia (odpowiedni kształt i wielkość) stosowane na obwodzie tarczy usuwają pył powstający podczas wycinania, niwelować odgłosy pracy tarczy, oraz najważniejsze zadanie to chłodzenie segmentów i ochrona ziaren diamentowych (temperatura 800-900 stopni zamienia diament w bardzo miękki grafit)
 • otwory wentylacyjne na korpusie tarczy - otwory chłodzą korpus (chronią metal przed ogrzaniem i rozszerzaniem grubości dysku, co może powodować niszczenie podczas wycinania), mogą usztywniać korpus i wyciszać pracę tarczą
 • parametry zastosowania i obsługi tarczy diamentowej - instrukcja obsługi tarczy diamentowej, powinna być dostarczona do każdej tarczy, stosując zalecenia producenta nie zniszczymy tarczy, co więcej, będziemy mogli dłużej i efektywniej jej używać
 • oznaczenia tarczy diamentowej - symbole na temat obsługi, bezpieczeństwa użytkowania tarczy powinny być nadrukowane na korpusie tarczy, wraz z logiem renomowanego producenta

Tarcze diamentowe dla ekspertw - informacje. Tutaj

/// do góry \\\


2. Definicja - asfalt drogowy:

Asfalt - stosowany do produkcji nawierzchni dróg lub izolacji - lepik asfaltowy. Substancja lub skała jest pochodzenia naturalnego lub pozyskiwana w sposób przemysłowy podczas przerobu ropy naftowej. Materiał ciekły, lepki, koloidalny o dużej trwałości.

Asfalt drogowy, asfaltobeton, czyli mieszanka mineralno - asfatowa zwana potocznie ASFALTEM - to drogowy materiał "kompozytowy", materiał budowlany, stosowany od XIX wieku. Gesta mieszanka składająca się z dwóch podstawowych substancji:

 • spoiwo - lepiszcze naturalne - asfalt, tylko 5%
 • wypełniaczy - kruszywa, mieszanki mineralne drobnej wielkości, mikrowypełniaczy - mączki kamienne

O twardości, wytrzymałości i jakości asfaltu drogowego decyduje w głównej mierze temperatura mięknienia (90 - 220 stopni C), ciągliwość, i rodzaj użytych wypełniaczy. Często dodawane substancje polepszające twardość i zbrojenia z siatki stalowej.

/// do góry \\\


3. Rodzaje asfaltów:

Tarcza diamentowa z ułożonym segmentem matrycowo

Rys. nr 2. Segment diamentowy z ułożonym ziarnem diamentowym matrycowo (ARRAY MATRIX), regularny symetryczny szereg

Tarcza diamentowa z ułożonym segmentem matrycowo, uszeregowany liniowo wzór

Rys. nr 3. Segment diamentowy z ułożonym ziarnem diamentowym matrycowo (ARRAY MATRIX), uszeregowany liniowo wzór

Mieszanki asfaltowe dzielimy na podstawowe rodzaje:

 • asfalt drogowy, gatunek wytrzymałości od 20/30 do C160/220
 • asfalt lany, piaskowy, beton asfaltowy asfaltobeton
 • beton asfaltowy - mieszanki (mineralno - asfaltowe) konstrukcyjne AC i AC-WMS - kruszywo: uziarnienie ciągłe wzajemnie klinujące, związane asfaltem
 • beton asfaltowy - cieńka warstwa ścieralna AC - kruszywo: uziarnienie nieciągłe, związane asfaltem
 • mastyks grysowy - warstwa ścieralna - kruszywo gruby, łamany grys: uziarnienie nieciągłe, związane mastyksem
 • asfalt lany - warstwa ścieralna AC - kruszywo: uziarnienie nieciągłe, związane asfaltem, objętość masy (spoiwo i wypełniacze) jest większa niż objętość wolnych przestrzeni
 • asfalt porowaty - cieńka warstwa ścieralna AC - kruszywo: uziarnienie nieciągłe, związane asfaltem, duża zawartość wolnych-połączonych przestrzeni, co zapewnia przepływ wody i powietrza - co zapewnia lepsze właściwości odwadniające (drenażowe) i dodatkowo zmniejsza emisję hałasu komunikacyjnego
 • asfalt wzmacniany, zbrojony stalową siatką lub włóknami
 • asfalt ze zmodyfikowanym spowem: dodatkowo smoła lub gume ze zużytych opon
 • asfalt wysoko zmodyfikowany - odporny na spekania

/// do góry \\\


Podstawowe informacje na temat bezpiecznego używania tarczy diamentowej. Tutaj

4. Zastosowanie tarcz diamentowych do asfaltu

Tarcze diamentowe do betonu stosujemy do przecinania, wycinania materiałów, drogowych wykonanych z mieszanki mineralno asfaltowej (asfaltobeton). Najczęściej stosowany przy pracach:

 • prace drogowe, budownictwo drogowe, infrastrukturalne
 • naprawa nawierzchni drogowej
 • wycinanie otworów prostokątnych, okrągłych w nawierzchni, drogowej
 • naprawa spękań i dziur, wycinanie kolein
 • rozbiórki, remonty, wzmacnianie, korekty nawierzchni
 • montaż torowisk, odwodnienia liniowego
 • montaż dylatacji drogowej, montaż dylatacji mostowej
 • roboty komunalne, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne
 • montaż studzienek, metoda wykopowa instalacji rur, budowa ronda i wysepek dla przechodniów

Specyfikacja tarcz do betonu. Tutaj.


/// do góry \\\


5. Najważniejsze zalety tarczy do asfaltu:

Tarcze diamentowe stosujemy dla pił tarczowych (stołowych, ręcznych drogowych). Zaletą ich jest mobilność, bezpieczeństwo, łatwosć użytkowania

/// do góry \\\


6. Tarcze diamentowe do asfaltu - rozmiary:

Tarcza diamentowa z otworami wentylacyjnymi

Rys. nr 2. Przykładowa tarcza segmentowa diamentowa, szczelinowa z otworami wentylacyjnymi

Lp. Wymiary tarczy do asfaltu Otwór mocujący
tarczy do asfaltu
Jednostka
1 125; 22,23 mm
2 230; 22,23 mm
3 300; 20; 22,23; 25,4 mm
4 350; 20; 22,23; 25,4 mm
5 400; 20; 22,23; 25,4 mm
6 500; 20; 22,23; 25,4 mm
7 600; 25,4; 30; 55; 60 mm
8 700; 25,4; 30; 55; 60 mm
9 800; 25,4; 30; 55; 60 mm
10 900; 25,4; 30; 55; 60 mm

/// do góry \\\


© 2012 Wrocław Wrocław bdtech sp. z o.o.                                                                                                                                                                            Wyszukaj bdtech w internecie na: GOOGLE.PL;   kowell.pl